Privacy policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Groep Smekens BVBA.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie
Voor Groep Smekens BVBA is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Groep Smekens BVBA spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals je naam, adres en telefoonnummer, te waarborgen. In deze verklaring kan u lezen hoe wij jouw gegevens verwerken en beschermen.

Laatste update privacyverklaring: 21/05/2018

Welke persoonsgegevens verwerken we?
1. Klantenservice

Wanneer je telefonisch een vraag stelt via ons algemeen nummer vermeld op de website, of wanneer je ons een email stuurt via info@groepsmekens.be, of wanneer je het contactformulier gebruikt aangeboden op onze website, kunnen we jouw persoonsgegevens vragen om je vraag te behandelen en opnieuw contact met je te kunnen opnemen. Automatisch zullen er een aantal gegevens verzameld worden.

1.1. Welke gegevens?

De gegevens die we van je kunnen verzamelen zijn je naam, je adres, je telefoonnummer en je emailadres. In sommige gevallen worden er foto’s opgevraagd van het desbetreffende dak of probleem.
Als je ons via onze social media pagina’s een vraag stelt kunnen wij uiteraard jouw gebruikersnaam, social media profiel en berichten (indien deze openbaar zijn) te zien krijgen. Wij nemen deze gegevens niet op in onze eigen systemen en gebruiken deze enkel om op je vragen te kunnen antwoorden.
Als we overgaan tot het maken van een afspraak zullen wij je naam, je adres, je telefoonnummer en je emailadres bewaren. Eveneens zullen er op de afspraak foto’s genomen worden van de toestand van het dak.

1.2. Voor welke doeleinden verwerken we je gegevens

Wij verzamelen bovenstaande gegevens om jouw vragen zo spoedig mogelijk en correct af te handelen en om onze klantenservice te verbeteren naar de toekomst toe. Je persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de leidinggevenden binnen Groep Smekens BVBA die zich bezighouden met de afhandeling van jouw vraag. Indien er een afspraak en bezichtiging geweest is van het dak gebruiken wij de bovenstaande gegevens om je een correcte offerte te kunnen aanbieden. De opgemaakte offertes worden bewaard in een bestand. Dit doen we voor het geval je ons op een later tijdstip opnieuw contacteert met dezelfde hulpvraag. De foto’s die genomen zijn worden eveneens bewaard in een bestand. Deze foto’s worden enkel en alleen gebruikt indien wij tot een overeenkomst komen. Met het gebruik van foto’s kunnen wij onze medewerkers sneller inlichten over de situatie. De genomen foto’s kunnen ook aangewend worden als bewijsstukken in het geval van een schadeclaim, of bij betwisting van de kwaliteit van de uitgevoerde werken.

1.3. Hoe lang bewaren we je gegevens

Voor zover relevant behouden we de door jou gestelde vraag die gesteld werd via e-mail en/of contactformulieren. Verder zorgen we ervoor dat jouw gegevens en de e-mail die je stuurde, maximaal drie jaar na het afhandelen van de vraag uit onze mailboxen verwijderd zijn.
De gegevens de we telefonisch verkregen hebben worden niet bewaard, tenzij over wordt gegaan tot het maken van een afspraak waardoor je een offerte zal ontvangen. De opgemaakte offertes worden maximaal 10 jaar bijgehouden.

2. Klantenservice na overeenkomst

Indien u gebruik gaat maken van de diensten van Groep Smekens BVBA, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van jou worden verwerkt en bijgehouden.

2.1 Grondslag voor gegevensverwerking

Groep Smekens BVBA verwerkt u persoonsgegevens met nameter uitvoering van de overeenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Groep Smekens B.V.B.A., of op basis van verkregen toestemming van betrokkene.
• Overeenkomst : Voor het leveren van diensten wordt een overeenkomst opgesteld tussen de klant en Groep Smekens BVBA.. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
• Wettelijke plicht : Groep Smekens B.V.B.A. verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die rust op Groep Smekens BVBA.
• Gerechtvaardigd belang : Indien Groep Smekens BVBA. een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is Groep Smekens BVBA. gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.
• Toestemming : Als Groep Smekens BVBA. persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal Groep Smekens B.V.B.A. uw toestemming vragen voordat Groep Smekens BVBA de persoonsgegevens gaat verwerken.

2.2 Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Groep Smekens BVBA. kan jouw persoonsgegevens delen met bedrijven die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze ingeschakelde bedrijven krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak
Groep Smekens BVBA. maakt gebruik van softwareapplicaties om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareapplicaties hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Groep Smekens BVBA een. verwerkingsovereenkomst gesloten met deze leveranciers.
Groep Smekens BVBA. verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. De gemaakte foto’s van de uitgevoerde werken kunnen door Groep Smekens BVBA. gebruikt worden voor reclame doeleinden door het plaatsen op de FB pagina en website van het bedrijf.
2.2 Beveiliging en integriteit van gegevens
Groep Smekens BVBA neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Groep Smekens BVBA. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

2.3 Rechten van de betrokkene

U heeft als betrokkene verschillende rechten. Groep Smekens BVBA vindt het belangrijk dat je op de hoogte bent van deze rechten en ze vervolgens kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van de onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen naar Groep Smekens BVBA.. Binnen een maximale termijn van 4 weken zal Groep Smekens BVBA aan u recht voldoen. U heeft volgende rechten :
• Recht van inzage : u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Groep Smekens BVBA over u verwerkte persoonsgegevens;
• Recht op rectificatie : u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
• Recht op gegevensverwijdering : u heeft het recht op verwijdering van u betreffende persoonsgegevens indien Groep Smekens BVBA. deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
• Recht op beperking van de verwerking : indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Groep Smekens BVBA. de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
• Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door Groep Smekens BVBA. over te laten dragen aan een ander bedrijf;
• Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Groep Smekens BVBA. Bij een dergelijk verzoek zal Groep Smekens BVBA. de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
• Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

2.4. Welke gegevens?

We houden gedurende 10 jaar ( garantieperiode uitgevoerde werken )de volgende gegevens over u bij :
• Naam en Voornaam
• Adres
• Telefoonnummer
• Emailadres
• BTW nummer ( in geval van een bedrijf )
• Emailverkeer
• 6% BTW attesten
• Fakturaties
• Foto’s van de uitgevoerde werken
• Incassodocumenten
Na het verstrijken van de garantieperiode ( 10 jaar ) verwijderen wij alle gegevens uit onze administratie.

2.5. Voor welke doeleinden verwerken en houden we jouw gegevens bij.

De door ons aangeboden garantieperiode bedraagt 10 jaar. Dit is ook de termijn waarin we over je persoonlijke -en werfgegevens dienen te kunnen beschikken, dit om u zo snel en efficiënt mogelijk van dienst te kunnen zijn bij een probleem aan de door ons uitgevoerde en opgeleverde werken.

3.0. Website bezoek

Op de website van Groep Smekens BVBA. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Groep Smekens BVBA gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

3.1. Google analytics

Groep Smekens BVBA. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties van Groep Smekens BVBA. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Anaytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website van Groep Smekens BVBA. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Groep smekens BVBA heeft hier geen invloed op.
Groep Smekens BVBA. heeft Google geen toestemming gegeven om via Groep Smekens BVBA. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

3.2. Cookieverklaring

3.2.1 Algemeneen Cookiebeleid

Ons cookiebeleid is bedoeld om je te informeren over hoe wij informatie over jou verzamelen met behulp van cookies en andere volgtechnologieën, wanneer je onze website bezoekt.
De Europese wetgeving vereist dat ondernemingen die cookies via websites op de computers van bezoekers plaatsen, daarvoor hun ‘toestemming’ bekomen na duidelijk en volledig te hebben uitgelegd hoe cookies op de website gebruikt worden.
Mede daardoor heeft Groep Smekens BVBA een geschikte strategie bepaald om toestemming te krijgen voor de cookies die op deze website worden gebruikt. Bepaalde soorten cookies kunnen in aanmerking komen voor wettelijke vrijstellingen en wanneer dat het geval is, hoeven wij geen toestemming te vragen voor zulke cookies.

3.2.2 Hoe vraagt Groep Smekens BVBA toestemming om cookies te plaatsen.

Bij het bezoeken van de website wordt er een onderaan een banner getoond die informeert over het gebruik van cookies op onze website. Alle informatie met betrekking tot deze cookies kan je in deze cookieverklaring lezen.
Er bestaat een principiële toestemmingsvereiste voor het gebruik van cookies. Hier bestaan wel uitzonderingen op, zo moeten we uw toestemming niet vragen voor de cookies die noodzakelijk zijn om een door u gevraagde dienst of functie te leveren. Bijgevolg hebben we u toestemming niet nodig voor het plaatsen van sessiecookies, de permanente cookie ‘cookiebar’ en de cookie van ‘SnapEngage’.
Voor de analytische cookies baseren we ons op jouw impliciete toestemming. Wanneer u blijft verder surfen op de website beschouwen we dat als uw toestemming om cookies te mogen plaatsen op uw apparaat. Als u geen cookies wil, lees: “hoe kan je cookies beheren of verwijderen”.

3.2.3 Waarom gebruiken wij cookies?

• Om de website beter te laten functioneren
• Om het gebruik van de website makkelijker te maken
• Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

3.2.4 Welke cookies gebruiken we op deze website?

• Permanente cookies:
Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.
• Sessie cookies:
Sessie cookies zetten we in tijdens uw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit. We onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze diensten op af.
• Google Analytics cookie:
Via onze website worden cookies geplaatst dor Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om ons bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.
• Social media cookies:
Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ in Facebook. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De sociale media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.
• Tracking cookies voor onszelf:
Een tracking cookie vragen we op zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere websites uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

4.0. Klachten

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van Groep Smekens BVBA., kunt u dit melden bij Groep Smekens BVBA zelf, of kunt u een klacht indienen bij de GBA https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

5.0. Contact

U kunt contact opnemen met de Privacy Officer van Groep Smekens BVBA. via onderstaande gegevens:

Groep Smekens BVBA
T.a.v. Privacy Officer
Rollebeekstraat 26, 2160 Wommelgem
+32472087102